برق، دستگیره سوکت

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
TWS-38/10 TWS-38/10 Jonard Tools SOCKET HEX 3/8 PKG 10 2 $26.11000/ رایانه
TWSW-10 TWSW-10 Jonard Tools TORQUE WRSWIVEL HEAD 10IN/LB 2 $53.63100/ رایانه
TWS-532/10 TWS-532/10 Jonard Tools 5/32 HEX SECURITY SOCKET 3/8 D 2 $110.24200/ رایانه
TWSW-10SK TWSW-10SK Jonard Tools TORQUE WRSWIVEL HEAD 10IN/LB W 10 $63.63000/ رایانه
TWSW-40 TWSW-40 Jonard Tools HANDLE TORQUE 3/8 7.00 2 $53.63100/ رایانه
65716 65716 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT DEEP 3/4 2 $11.67000/ رایانه
65914 65914 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT 14MM 2 $5.54000/ رایانه
65603 65603 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT 9/32 2 $3.40000/ رایانه
65720 65720 Klein Tools, Inc. HANDLE RATCHETING 7.5 2 $23.08000/ رایانه
65621 65621 Klein Tools, Inc. HANDLE 2 $7.80000/ رایانه
65607 65607 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT 7/16 2 $3.33000/ رایانه
65714 65714 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT DEEP 5/8 2 $10.43000/ رایانه
65601 65601 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT 7/32 2 $3.33000/ رایانه
65707 65707 Klein Tools, Inc. SOCKET 12 PNT 13/16 2 $6.18000/ رایانه
65721 65721 Klein Tools, Inc. HANDLE 6 2 $5.10000/ رایانه
NRHD3 NRHD3 Klein Tools, Inc. SOCKET IMPACT 3 SQUARE 3IN1 10 2 $243.89000/ رایانه
65706 65706 Klein Tools, Inc. SOCKET 12 PNT 3/4 2 $4.15000/ رایانه
65610 65610 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT DEEP 1/4 2 $4.99000/ رایانه
65918 65918 Klein Tools, Inc. SOCKET 6 PNT 18MM 2 $5.42000/ رایانه
65804 65804 Klein Tools, Inc. SOCKET 12 PNT 11/16 2 $9.40000/ رایانه