چاقو، ابزار برش

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
M7R M7R Chongqing Pingwei Tech 1kV 1A 1V @ 1A SMA Diodes - General Purpose RoHS 3600 $0.01550/ رایانه
362S 362S Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION SCISSORS - EXTRA 0 $27.80000/ رایانه
44500000 44500000 Fluke Networks ELECTRICIANS SCISSORS 8 $20.00000/ رایانه
361S 361S Ideal-Tek S.A. HIGH PRECISION SCISSORS - EXTRA 0 $27.80000/ رایانه
44400000 44400000 Fluke Networks CABLE SPLICING KNIFE 8 $20.00000/ رایانه
HT 320 HT 320 Amphenol ICC (FCI) CUTTER HEADER ANGLED 12 $861.03000/ رایانه
19160P 19160P Klein Tools, Inc. SHEARS OFFSET HANDLE 2 $11.46667/ رایانه
44502CAMO 44502CAMO Klein Tools, Inc. CAMOUFLAGE FOLDING KNIFE 0 $0.00000/ رایانه
RG03 RG03 Klein Tools, Inc. RING KNIFE 2 $0.87450/ رایانه
DK0612 DK0612 Klein Tools, Inc. HVAC SPECIAL PURPOSE KNIVES 0 $0.00000/ رایانه
ES-1964DS ES-1964DS Jonard Tools CUTTER SHEARS OVAL CROSS BLADES 2 $12.62500/ رایانه
ES-1964 ES-1964 Jonard Tools CUTTER SHEARS TPRD CROSS 5.13 21 $11.51000/ رایانه
JIC-195 JIC-195 Jonard Tools CUTTER SHEARS TAPERED CROSSING 2 $18.43250/ رایانه
MDC-64 MDC-64 Jonard Tools MICRO DUCT CUTTER FOR UP TO 64MM 2 $53.63000/ رایانه
TK-325 TK-325 Jonard Tools CUTTER SHEARS TPRD CROSS 6 2 $18.02833/ رایانه
JIC-183 JIC-183 Jonard Tools CUTTER SHEARS TAPERED CROSSING 2 $19.29083/ رایانه
MDC-14 MDC-14 Jonard Tools MICRO DUCT TUBE CUTTER 20 $14.87000/ رایانه
KN-7 KN-7 Jonard Tools KNIFE CABLE STRIPPER FIXED BLADE 2 $8.08000/ رایانه
ES-1964ERG ES-1964ERG Jonard Tools CUTTER SHEARS TPRD CROSS 6.25 13 $13.48000/ رایانه
JIC-186 JIC-186 Jonard Tools CUTTER SHEARS TPRD CROSS 6 109 $13.99000/ رایانه