سحر و جادو، کلید Torx

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
09990000313 09990000313 HARTING HEX KEY FLAG HANDLE 2MM 7 $19.67000/ رایانه
09990000363 09990000363 HARTING HEX KEY T-HANDLE SW4 12 $13.41000/ رایانه
09990000364 09990000364 HARTING HEX KEY T-HANDLE SW5 6 $18.72000/ رایانه
1201947 1201947 Phoenix Contact HEX KEY T-HANDLE 8MM 5.9 0 $0.00000/ رایانه
725-00021 725-00021 Parallax Inc. BALL END HEX KEY 7/64 3 $1.25000/ رایانه
TOL-14220 TOL-14220 SparkFun Electronics HEX KEY T-HANDLE 7/4 2.13 8 $4.95000/ رایانه
66926 66926 Wiha HEX KEY L SHAPE 5MM 6.22 24 $2.50000/ رایانه
36480 36480 Wiha TORX KEY T-HANDLE T10 3.94 2 $6.74100/ رایانه
35330 35330 Wiha HEX KEY L SHAPE 0.05 1.6 0 $0.00000/ رایانه
54002 54002 Wiha HEX KEY T-HANDLE 3/16 5.91 19 $9.18000/ رایانه
13672 13672 Wiha HEX KEY L SHAPE 3/32 3.50 2 $14.92000/ رایانه
36437 36437 Wiha TORX KEY T-HANDLE T30 7.87 7 $10.24000/ رایانه
13659 13659 Wiha HEX KEY L SHAPE 10MM 8.7 2 $28.86000/ رایانه
36360 36360 Wiha TORX KEY L SHAPE T60 4.72 2 $9.08200/ رایانه
66908 66908 Wiha HEX KEY L SHAPE 2MM 3.9 117 $1.68000/ رایانه
36952 36952 Wiha HEX KEY L SHAPE 7/64 4.3 2 $1.12600/ رایانه
13671 13671 Wiha HEX KEY L SHAPE 5/64 3.31 2 $14.92000/ رایانه
35132 35132 Wiha HEX KEY L SHAPE 7MM 3.62 0 $0.00000/ رایانه
33430 33430 Wiha HEX KEY T-HANDLE 3/16 7 $6.02000/ رایانه
54050 54050 Wiha HEX KEY T-HANDLE 5MM 7.17 2 $4.99800/ رایانه