لامسه کلید

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
MJTP1138ATR MJTP1138ATR APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 27600 $0.30000/ رایانه
4FTH982 4FTH982 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 400 $4.73000/ رایانه
MJTP1129B MJTP1129B APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 9 $0.53650/ رایانه
MJTP1105T MJTP1105T APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 8491 $0.34000/ رایانه
3ETL9-09.5 3ETL9-09.5 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 0 $0.00000/ رایانه
ADTSM65NVTR ADTSM65NVTR APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 45220 $0.37000/ رایانه
MJTP1236B MJTP1236B APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 18988 $0.34000/ رایانه
5GTH965 5GTH965 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 397 $2.96000/ رایانه
4FTH942 4FTH942 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 86 $4.59000/ رایانه
4ATH942 4ATH942 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 29 $4.03070/ رایانه
3ESH9-10.4 3ESH9-10.4 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 19978 $3.30000/ رایانه
4FSH922 4FSH922 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 7363 $4.73000/ رایانه
MJTP1138ETR MJTP1138ETR APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 11250 $0.38000/ رایانه
MJTP1109A MJTP1109A APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 2000 $0.42050/ رایانه
5GSH93561 5GSH93561 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 2585 $7.14000/ رایانه
4FTH922 4FTH922 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 100 $3.71280/ رایانه
3CSH9R 3CSH9R MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 29 $2.16000/ رایانه
5GTH93582 5GTH93582 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 29 $4.59000/ رایانه
4ASH901 4ASH901 MEC Switches SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 24V 29 $6.99450/ رایانه
MJTP1119 MJTP1119 APEM Inc. SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 12V 1864 $0.85000/ رایانه