چوب زیر گهواره سوئیچ

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
EHRRSLB EHRRSLB Switchcraft Inc. REC RCKR SWITCH LCKN 73 $6.40000/ رایانه
84306LX 84306LX Switchcraft Inc. SWITCH ROCKER 1A 30V 12 $65.93400/ رایانه
EHRRSLBPKG EHRRSLBPKG Switchcraft Inc. EH ROCKER SW-I/O DPD 107 $8.32000/ رایانه
RH121C2NBB RH121C2NBB APEM Inc. SWITCH ROCKER SPDT 16A 125V 0 $1.27100/ رایانه
KR46CAKFFG KR46CAKFFG APEM Inc. SWITCH ROCKER DPDT 10A 24V 15 $23.35800/ رایانه
KG412A2XEA26X3 KG412A2XEA26X3 APEM Inc. SWITCH ROCKER DPST 15A 12V 0 $16.62600/ رایانه
KR46CAKEEG KR46CAKEEG APEM Inc. SWITCH ROCKER DPDT 10A 24V 216 $35.85000/ رایانه
KG412A2XXA61XX KG412A2XXA61XX APEM Inc. SWITCH ROCKER DPST 15A 12V 0 $11.65500/ رایانه
FMC32A2200000 FMC32A2200000 APEM Inc. SWITCH ROCKER SPST-NO 4A 250V 253 $3.85000/ رایانه
R2301C2NBB R2301C2NBB APEM Inc. SWITCH ROCKER DPDT 20A 125V 0 $2.28000/ رایانه
2649LH/2A212000L0 2649LH/2A212000L0 APEM Inc. SWITCH ROCKER DPDT 10A 125V 20 $9.78000/ رایانه
KG392A2XXA21XX KG392A2XXA21XX APEM Inc. SWITCH ROCKER SPDT 10A 12V 0 $12.92000/ رایانه
FMC12A2200000 FMC12A2200000 APEM Inc. SWITCH ROCKER SPST 10A 250V 1339 $2.12000/ رایانه
KR46CAKDDG KR46CAKDDG APEM Inc. SWITCH ROCKER DPDT 10A 24V 15 $23.35800/ رایانه
2641LP/2A222028L0 2641LP/2A222028L0 APEM Inc. SWITCH ROCKER DPST 16A 125V 20 $8.09400/ رایانه
2641LH/2A21600L110V 2641LH/2A21600L110V APEM Inc. SWITCH ROCKER DPST 16A 125V 0 $9.84600/ رایانه
MR210C5NBB MR210C5NBB APEM Inc. SWITCH ROCKER DPST 10A 125V 77 $1.69000/ رایانه
2647LH/2A212000L0 2647LH/2A212000L0 APEM Inc. SWITCH ROCKER DPDT 10A 125V 63 $11.12000/ رایانه
RH110C2NBB RH110C2NBB APEM Inc. SWITCH ROCKER SPST 20A 125V 0 $0.96100/ رایانه
R2101C2NBR R2101C2NBR APEM Inc. SWITCH ROCKER DPST 20A 125V 0 $1.34850/ رایانه