ال ای دی - مدار شاخص هیئت مدیره، آرایه ها، میله نور، نمودارهای میله ای

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
A02PC A02PC NKK Switches INDICATOR SW HIPRO STRAIGHT RED 73 $2.52000/ رایانه
A01BC A01BC NKK Switches INDICATOR SW LOPRO STR BRKT RED 0 $2.56000/ رایانه
A01PC A01PC NKK Switches INDICATOR LOW PRO STR RED LED 25 $2.28000/ رایانه
A01BE A01BE NKK Switches INDICATOR LOPRO STR BRKT YEL LED 7 $2.56000/ رایانه
A01BF A01BF NKK Switches INDICATOR SW LOPRO STR BRKT GRN 10 $2.56000/ رایانه
A01PF A01PF NKK Switches INDICATOR SW LOPRO STRAIGHT GRN 32 $2.28000/ رایانه
A01PE A01PE NKK Switches INDICATOR LOW PRO STR YELLOW LED 7 $2.28000/ رایانه
5912601007F 5912601007F Dialight LED PRISM 3MM RND INGAN BLUE SMD 400 $1.78528/ رایانه
5510209 5510209 Dialight LED 3MM RT ANG HI EFF GRN PC MNT 0 $0.00000/ رایانه
5952301013NF 5952301013NF Dialight 2MM PRISM G 13 REEL 0 $0.65303/ رایانه
5510401F 5510401F Dialight LED CBI 3MM DIN RED DIFF RA SGL 1637 $1.13000/ رایانه
5530211400F 5530211400F Dialight LED CBI 3MM BI-LVL RED/RED DIFF 800 $0.90915/ رایانه
5530211300 5530211300 Dialight LED 2HI 3MM LOW CUR RED PC MNT 0 $0.00000/ رایانه
5912901002F 5912901002F Dialight LED PRISM 3MM RND INGAN GRN SMD 229 $3.47000/ رایانه
5554301F 5554301F Dialight LED 2MM QUAD GREEN 1491 $5.20000/ رایانه
5615601080 5615601080 Dialight LED 5MM VERT SUP CLEAR GRN PCMNT 0 $0.00000/ رایانه
5700100111F 5700100111F Dialight LED 3HI 2MM RED 1520 $3.37000/ رایانه
5912404013F 5912404013F Dialight LED YELLOW PRISM/CBI 587NM SMD 1600 $0.70409/ رایانه
593232323002F 593232323002F Dialight LED PRISM 3MM GRN/GRN/GRN SMD 0 $0.00000/ رایانه
5510211F 5510211F Dialight LED CBI 3MM HI EFF GREEN .200 1131 $1.04000/ رایانه