نمایش ماژول ها - شخصیت LED و عددی

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
M7E-01DGD2 M7E-01DGD2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL DYN-OUT 12-24VDC GRN 9 $91.85000/ رایانه
M7E-01DGP2 M7E-01DGP2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGTL POS 12-24VDC GREEN 10 $89.89000/ رایانه
M7E-01DRD2 M7E-01DRD2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL DYN-OUT 12-24VDC RED 7 $90.28000/ رایانه
M7E-01DRP2 M7E-01DRP2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGITAL POS 12-24VDC RED 5 $82.43000/ رایانه
M7E-01DRGN2-B M7E-01DRGN2-B Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL NEG 12-24VDC RED/GRN 12 $110.69000/ رایانه
M7E-01DGN2-B M7E-01DGN2-B Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGTL NEG 12-24VDC GREEN 7 $84.78000/ رایانه
M7E-01DGN2 M7E-01DGN2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGTL NEG 12-24VDC GREEN 3 $82.42000/ رایانه
M7E-01DRN2 M7E-01DRN2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLAY DIGITAL NEG 12-24VDC RED 18 $81.73000/ رایانه
M7E-01DRGN2 M7E-01DRGN2 Omron Electronics Inc-EMC Div DISPLY DGTL NEG 12-24VDC RED/GRN 7 $78.94000/ رایانه
NAR105-B NAR105-B Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1.0 RED CA BLACK 0 $0.00000/ رایانه
NARG105 NARG105 Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1 RED/GRN CA BLK 0 $0.00000/ رایانه
NKG105PB NKG105PB Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1.0 GREEN CC BLK 11 $4.40030/ رایانه
NAR161B NAR161B Stanley Electric Co LED 7SEG DISP .60 RED CA BLACK 7891 $1.42000/ رایانه
NSR161B NSR161B Stanley Electric Co LED 7SEG SIGND OV/FL DISP RED.6 0 $0.00000/ رایانه
NARG107 NARG107 Stanley Electric Co LED 7-SEG DISP 1 RED/GRN CA GRY 0 $0.00000/ رایانه
NAR163B NAR163B Stanley Electric Co LED 7-SEG DISP .60 RED CA GRAY 0 $0.00000/ رایانه
NKR131SB NKR131SB Stanley Electric Co LED 7SEG DISP .30 RED CC BLACK 0 $0.00000/ رایانه
NAG105PB NAG105PB Stanley Electric Co LED 7SEG DISP 1.0 GREEN CA BLK 0 $0.00000/ رایانه
NKR161B NKR161B Stanley Electric Co LED 7SEG DISP .60 RED CC BLACK 0 $0.00000/ رایانه
MAN6460 MAN6460 ON Semiconductor LED 7-SEG SINGL CA .56 GRN RHDP 0 $0.00000/ رایانه