انداز های گیت - PMIC

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
IRS4426STRPBF IRS4426STRPBF Infineon Technologies SOIC-8 MOS Drivers RoHS 33776 $0.88520/ رایانه
UCC27517DBVR UCC27517DBVR Texas Instruments SOT-23-5 MOS Drivers RoHS 24574 $0.34720/ رایانه
EG2103 EG2103 EG Micro SOP-8 MOS Drivers RoHS 22171 $0.17880/ رایانه
TC4420EOA713 TC4420EOA713 Microchip Tech SOIC-8_150mil MOS Drivers RoHS 18675 $0.79070/ رایانه
EG2106 EG2106 EG Micro SOP8 MOS Drivers RoHS 17046 $0.17880/ رایانه
EG2108 EG2108 EG Micro SOP8 MOS Drivers RoHS 17503 $0.22270/ رایانه
IMP3201ESA/T IMP3201ESA/T Daily Silver Imp Microelectronics SOP-8_150mil MOS Drivers RoHS 16340 $0.27340/ رایانه
FAN7382MX FAN7382MX ON Semiconductor SOIC-8 MOS Drivers RoHS 14754 $0.69100/ رایانه
EG2131 EG2131 EG Micro SOP-8_150mil MOS Drivers RoHS 15135 $0.10900/ رایانه
IRS21867STRPBF IRS21867STRPBF Infineon Technologies SOIC-8_150mil MOS Drivers RoHS 12422 $1.01580/ رایانه
EG2104 EG2104 EG Micro SOP-8_150mil MOS Drivers RoHS 9902 $0.26620/ رایانه
TC4424AVOA713 TC4424AVOA713 Microchip Tech SOIC-8_150mil MOS Drivers RoHS 9464 $0.88350/ رایانه
LM5106MMX/NOPB LM5106MMX/NOPB Texas Instruments VSSOP-10 MOS Drivers RoHS 7036 $0.47440/ رایانه
LM5109BMAX/NOPB LM5109BMAX/NOPB Texas Instruments SOIC-8_150mil MOS Drivers RoHS 6303 $0.52250/ رایانه
LM5060MM/NOPB LM5060MM/NOPB Texas Instruments VSSOP-10 MOS Drivers RoHS 6282 $1.05880/ رایانه
FD6288Q FD6288Q Fortior Tech QFN-24 MOS Drivers RoHS 6069 $0.82160/ رایانه
L6384ED013TR L6384ED013TR STMicroelectronics SOP-8_150mil Driver ICs RoHS 5699 $1.22380/ رایانه
1EDN7512B 1EDN7512B Infineon Technologies SOT-753 MOS Drivers RoHS 5570 $1.03470/ رایانه
TPS2829DBVR TPS2829DBVR Texas Instruments SOT-23-5 MOS Drivers RoHS 5617 $1.02440/ رایانه
TC4428AEOA713 TC4428AEOA713 Microchip Tech SOP-8_150mil MOS Drivers RoHS 5470 $0.84220/ رایانه