ساعت / زمان بندی - برنامه های خاص

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
NE555L-D08-T NE555L-D08-T UTC(Unisonic Tech) DIP-8 Timer RoHS 8220 $0.10220/ رایانه
NE555G-S08-R NE555G-S08-R UTC(Unisonic Tech) SOP-8_150mil Timer RoHS 7935 $0.12240/ رایانه
XL555 XL555 XINLUDA SOP-8 Timer RoHS 6380 $0.10750/ رایانه
NE556M/TR NE556M/TR HGSEMI SOP-14 Timer RoHS 5179 $0.13920/ رایانه
LMC555M/TR LMC555M/TR HGSEMI SOP-8 Timer RoHS 3566 $0.22450/ رایانه
ICM7555M/TR ICM7555M/TR HGSEMI SOP-8 Timer RoHS 3487 $0.25130/ رایانه
XL7555 XL7555 XINLUDA SOP-8 Timer RoHS 3495 $0.11810/ رایانه
XD7555 XD7555 XINLUDA DIP-8 Timer RoHS 2510 $0.25800/ رایانه
XL556 XL556 XINLUDA SOP14 Timer RoHS 2486 $0.24800/ رایانه
XL551 XL551 XINLUDA SOP8 Timer RoHS 2496 $0.17780/ رایانه
CY2304NZZXC-1T CY2304NZZXC-1T Cypress Semicon TSSOP-8 Clock Buffers, Drivers RoHS 2496 $1.63460/ رایانه
NE555M/TR NE555M/TR HGSEMI SOP-8 Timer RoHS 1570 $0.09780/ رایانه
LM555M/TR LM555M/TR HGSEMI SOP-8 Timer RoHS 1515 $0.09380/ رایانه
TLC555M/TR TLC555M/TR HGSEMI SOP-8 Timer RoHS 1330 $0.22450/ رایانه
CD4541BM/TR CD4541BM/TR HGSEMI SOP-14 Timer RoHS 1030 $0.08180/ رایانه
LMK00334RTVR LMK00334RTVR Texas Instruments WQFN-32 Timer RoHS 994 $1.60020/ رایانه
XD551 XD551 XINLUDA DIP8 Timer RoHS 996 $0.19750/ رایانه
XD4518 XD4518 XINLUDA DIP-16 Timer RoHS 984 $0.17420/ رایانه
THF9802-1LTD THF9802-1LTD THine Elec LQFP-128 Timer RoHS 840 $10.72160/ رایانه
XD555 XD555 XINLUDA DIP-8 Timer RoHS 755 $0.23210/ رایانه