حرارتی - لوازم جانبی

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
4880SG 4880SG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation THERMASIL3 THERMAL PAD TO-220 11520 $2.64000/ رایانه
CLP-201 CLP-201 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD HEATSINK CLIP 2486 $0.35000/ رایانه
125700D00000G 125700D00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 16880 $0.36000/ رایانه
4880MG 4880MG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MICA INSULATOR TO-220 2276 $2.33000/ رایانه
8909NBG 8909NBG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation INSULATING SNAP ON TO-3 COVER 213 $0.84000/ رایانه
D057 D057 Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 4825 $0.22000/ رایانه
118300F00000G 118300F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD CLIP CODE 83 18086 $0.39000/ رایانه
125800D00000G 125800D00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation SOLDER ANCHOR FOR BGA HEATSINKS 20968 $0.19000/ رایانه
4870M REV M 4870M REV M Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MOUNTING KIT 9 $2.09690/ رایانه
MAX10NG MAX10NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220 STD-FORCE LONG 11970 $0.23000/ رایانه
5901G 5901G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation BOARD LEVEL HEAT SINK 3415 $1.11000/ رایانه
MAX01NG MAX01NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE 33803 $0.20000/ رایانه
7721-7PPSG 7721-7PPSG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation INSULATING SHOULDER WASHER 45110 $0.99000/ رایانه
CLP-212G CLP-212G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation OVER EDGE CLIP 8322 $0.35000/ رایانه
MAX03-HNG MAX03-HNG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-247/MAX247 HIGHFORCE 3977 $0.29000/ رایانه
MAX02NG MAX02NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 LOW-FORCE 44954 $0.21000/ رایانه
MAX02-HNG MAX02-HNG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 HIGHFORCE 7 $0.25000/ رایانه
MAX12NG MAX12NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-92 SENSOR LOW-FORCE 3163 $0.18000/ رایانه
115000F00000G 115000F00000G Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation STANDARD CLIP CODE 50 10229 $0.32000/ رایانه
MAX07NG MAX07NG Aavid, Thermal Division of Boyd Corporation MAX CLIP TO-220/MAX220 SCREW-MNT 19452 $0.20000/ رایانه