ترانزیستور - دوقطبی (BJT) - تنها، قبل از مغرضانه

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
BCR169E6327HTSA1 BCR169E6327HTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT23-3 0 $0.02589/ رایانه
BCR 148 B6327 BCR 148 B6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR196WE6327HTSA1 BCR196WE6327HTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW SOT323-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR196WH6327XTSA1 BCR196WH6327XTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW SOT323-3 0 $0.02688/ رایانه
BCR119E6327HTSA1 BCR119E6327HTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3 0 $0.02589/ رایانه
BCR 189F E6327 BCR 189F E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW TSFP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR 191L3 E6327 BCR 191L3 E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW TSLP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR 149L3 E6327 BCR 149L3 E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR 169F E6327 BCR 169F E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW TSFP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR505E6327HTSA1 BCR505E6327HTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 0.33W SOT23-3 39000 $0.06903/ رایانه
BCR191WE6327HTSA1 BCR191WE6327HTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW SOT323-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR116E6433HTMA1 BCR116E6433HTMA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3 0 $0.02589/ رایانه
BCR 135L3 E6327 BCR 135L3 E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR108WE6327BTSA1 BCR108WE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT323-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR148WE6327BTSA1 BCR148WE6327BTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT323-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR 101L3 E6327 BCR 101L3 E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR 133L3 E6327 BCR 133L3 E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW TSLP-3 0 $0.00000/ رایانه
BCR108WH6327XTSA1 BCR108WH6327XTSA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT323-3 0 $0.02688/ رایانه
BCR 183T E6327 BCR 183T E6327 Infineon Technologies TRANS PREBIAS PNP 250MW SC75 0 $0.00000/ رایانه
BCR142B6327HTLA1 BCR142B6327HTLA1 Infineon Technologies TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT23-3 0 $0.00000/ رایانه