دیودها - زنر - آرایه

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
SM16Z4689 SM16Z4689 Microsemi Corporation DIODE ZENER ARRAY 5.1V 16SOIC 0 $0.00000/ رایانه
SZNZL7V5AXV3T1G SZNZL7V5AXV3T1G ON Semiconductor DIODE ZENER DUAL CA SC-89-3 6000 $0.08316/ رایانه
SZMMBZ47VTALT1G SZMMBZ47VTALT1G ON Semiconductor DIODE ZENER 5 SOT23 19 $0.08316/ رایانه
SZMMBZ47VALT1G SZMMBZ47VALT1G ON Semiconductor DIODE ZENER 5 SOT23 19 $0.07560/ رایانه
MMBZ16VALT1G MMBZ16VALT1G ON Semiconductor DIODE ZENER 16V SOT23-3 27000 $0.04111/ رایانه
UMZ22KFHTL UMZ22KFHTL Rohm Semiconductor ZENER DIODES 3000 $0.06521/ رایانه
UMZ12KTL UMZ12KTL Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 12V 200MW UMD4 3000 $0.07476/ رایانه
EMZ6.8ET2R EMZ6.8ET2R Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 6.8V EMD5 10 $0.08390/ رایانه
STZ6.2NFHT146 STZ6.2NFHT146 Rohm Semiconductor ZENER ARRAYS FOR TERMINAL PROTEC 3000 $0.15419/ رایانه
UMZ36NT106 UMZ36NT106 Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 36V 200MW UMD3 0 $0.11151/ رایانه
UMZ4.7KFHTL UMZ4.7KFHTL Rohm Semiconductor ZENER DIODES 0 $0.06521/ رایانه
UMZ5.1KFHTL UMZ5.1KFHTL Rohm Semiconductor ZENER DIODE AEC-Q101 QUALIFIED 0 $0.06521/ رایانه
UMZ6.8KFHTL UMZ6.8KFHTL Rohm Semiconductor ZENER DIODE AEC-Q101 QUALIFIED 0 $0.06521/ رایانه
STZ6.2NT146 STZ6.2NT146 Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 6.2V SMD3 10 $0.19530/ رایانه
UMZ18KFHTL UMZ18KFHTL Rohm Semiconductor ZENER DIODES 3000 $0.06521/ رایانه
EMZT6.8ET2R EMZT6.8ET2R Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 6.8V EMD5 8000 $0.08568/ رایانه
UMZ27NT106 UMZ27NT106 Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 27V 200MW UMD3 3000 $0.11094/ رایانه
UMZ5.1NT106 UMZ5.1NT106 Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 5.1V UMD3 9000 $0.11151/ رایانه
UMZ33KFHTL UMZ33KFHTL Rohm Semiconductor ZENER DIODES 3000 $0.06521/ رایانه
VMZ6.8NT2L VMZ6.8NT2L Rohm Semiconductor DIODE ZENER ARRAY 6.8V VMD3 10 $0.10532/ رایانه