دیودها - RF

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
UPP1001E3/TR13 UPP1001E3/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $1.63800/ رایانه
UPP1004/TR7 UPP1004/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $6.56600/ رایانه
UPP1002E3/TR13 UPP1002E3/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $1.63800/ رایانه
UPP1001/TR13 UPP1001/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 0 $0.00000/ رایانه
UM9604 UM9604 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 400V 1.5W AXIAL 0 $9.57101/ رایانه
UPP1002E3/TR7 UPP1002E3/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $1.66600/ رایانه
UPP9401/TR7 UPP9401/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 50V 2.5W DO216 0 $0.00000/ رایانه
UPP1001/TR7 UPP1001/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $6.56600/ رایانه
UPP1004E3/TR7 UPP1004E3/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $1.34400/ رایانه
UPP9401E3/TR7 UPP9401E3/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 50V 2.5W DO216 0 $0.00000/ رایانه
UPP1004E3/TR13 UPP1004E3/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $1.63800/ رایانه
UPP9401/TR13 UPP9401/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 50V 2.5W DO216 18 $6.81800/ رایانه
UPP1004/TR13 UPP1004/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $6.56600/ رایانه
UPP1002/TR7 UPP1002/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $6.56600/ رایانه
UPP9401E3/TR13 UPP9401E3/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 50V 2.5W DO216 18 $1.69400/ رایانه
UPP1002/TR13 UPP1002/TR13 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $6.56600/ رایانه
UPP1001E3/TR7 UPP1001E3/TR7 Microsemi Corporation RF DIODE PIN 100V 2.5W DO216 18 $1.55610/ رایانه
BAT6804WE6327BTSA1 BAT6804WE6327BTSA1 Infineon Technologies DIODE SCHOTTKY 8V 150MW SOT323-3 0 $0.00000/ رایانه
BA885E6327HTSA1 BA885E6327HTSA1 Infineon Technologies RF DIODE PIN 50V SOT23-3 0 $0.00000/ رایانه
BAT15099RE6327HTSA1 BAT15099RE6327HTSA1 Infineon Technologies DIODE SCHOTTKY 4V 100MW SOT143-4 6 $0.33751/ رایانه