فیلم نازک خازن

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
TFSQ0402C0H1C2R6WT TFSQ0402C0H1C2R6WT TDK Corporation CAP THIN FILM 2.6PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R5WT TFSQ0402C0H1C0R5WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.5PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R3WT TFSQ0402C0H1C1R3WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1.3PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R7WT TFSQ0402C0H1C1R7WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1.7PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R3WT TFSQ0402C0H1C0R3WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.3PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R4WT TFSQ0402C0H1C0R4WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.4PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R6WT TFSQ0402C0H1C0R6WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.6PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C2R7WT TFSQ0402C0H1C2R7WT TDK Corporation CAP THIN FILM 2.7PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C2R5WT TFSQ0402C0H1C2R5WT TDK Corporation CAP THIN FILM 2.5PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R8WT TFSQ0402C0H1C0R8WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.8PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R9WT TFSQ0402C0H1C1R9WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1.9PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R2WT TFSQ0402C0H1C0R2WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.2PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R0WT TFSQ0402C0H1C1R0WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C2R3WT TFSQ0402C0H1C2R3WT TDK Corporation CAP THIN FILM 2.3PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R6WT TFSQ0402C0H1C1R6WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1.6PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C2R1WT TFSQ0402C0H1C2R1WT TDK Corporation CAP THIN FILM 2.1PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R8WT TFSQ0402C0H1C1R8WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1.8PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C0R7WT TFSQ0402C0H1C0R7WT TDK Corporation CAP THIN FILM 0.7PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C3R0WT TFSQ0402C0H1C3R0WT TDK Corporation CAP THIN FILM 3PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه
TFSQ0402C0H1C1R2WT TFSQ0402C0H1C1R2WT TDK Corporation CAP THIN FILM 1.2PF 16V 01005 0 $0.00000/ رایانه