تانتالم خازن

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
ATCC-211P-010-106M-T ATCC-211P-010-106M-T Abracon LLC CAP TANT 10UF 20 10V 0805 0 $0.00000/ رایانه
ATCC-211A-006-336M-T ATCC-211A-006-336M-T Abracon LLC CAP TANT 33UF 20 6.3V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211P-016-105M-T ATCC-211P-016-105M-T Abracon LLC CAP TANT 1UF 20 16V 0805 3000 $0.14445/ رایانه
ATCC-211A-010-106M-T ATCC-211A-010-106M-T Abracon LLC CAP TANT 10UF 20 10V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211A-006-476M-T ATCC-211A-006-476M-T Abracon LLC CAP TANT 47UF 20 6.3V 1206 2000 $0.45675/ رایانه
ATCC-211A-010-226M-T ATCC-211A-010-226M-T Abracon LLC CAP TANT 22UF 20 10V 1206 11 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-016-106M-T ATCC-211B-016-106M-T Abracon LLC CAP TANT 10UF 20 16V 1411 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-006-107M-T ATCC-211B-006-107M-T Abracon LLC CAP TANT 100UF 20 6.3V 1411 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211A-004-107M-T ATCC-211A-004-107M-T Abracon LLC CAP TANT 100UF 20 4V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-010-107M-T ATCC-211B-010-107M-T Abracon LLC CAP TANT 100UF 20 10V 1411 10000 $0.45675/ رایانه
ATCC-211B-025-106M-T ATCC-211B-025-106M-T Abracon LLC CAP TANT 10UF 20 25V 1411 11 $0.51660/ رایانه
ATCC-211A-035-105M-T ATCC-211A-035-105M-T Abracon LLC CAP TANT 1UF 20 35V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-035-335M-T ATCC-211B-035-335M-T Abracon LLC CAP TANT 3.3UF 20 35V 1411 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211A-035-104M-T ATCC-211A-035-104M-T Abracon LLC CAP TANT 0.1UF 20 35V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-004-227M-T ATCC-211B-004-227M-T Abracon LLC CAP TANT 220UF 20 4V 1411 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211A-016-106M-T ATCC-211A-016-106M-T Abracon LLC CAP TANT 10UF 20 16V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211A-016-475M-T ATCC-211A-016-475M-T Abracon LLC CAP TANT 4.7UF 20 16V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-035-475M-T ATCC-211B-035-475M-T Abracon LLC CAP TANT 4.7UF 20 35V 1411 2000 $0.45675/ رایانه
ATCC-211A-006-226M-T ATCC-211A-006-226M-T Abracon LLC CAP TANT 22UF 20 6.3V 1206 2000 $0.51660/ رایانه
ATCC-211B-025-475M-T ATCC-211B-025-475M-T Abracon LLC CAP TANT 4.7UF 20 25V 1411 2000 $0.51660/ رایانه