قطع کننده مدار

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
GSB631PC20 GSB631PC20 Carlo Gavazzi Inc. MCB UL1077 C 1P 20A 15 $14.46000/ رایانه
GMB631PC1 GMB631PC1 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRK THRM-MAG 1A 240VAC/60VDC 8 $25.00000/ رایانه
GSB631PC6 GSB631PC6 Carlo Gavazzi Inc. MCB UL1077 C 1P 6A 21 $14.46000/ رایانه
GSB631PC4 GSB631PC4 Carlo Gavazzi Inc. MCB UL1077 C 1P 4A 23 $14.46000/ رایانه
GMB633PC50 GMB633PC50 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRKR THERM-MAG 50A 240VAC 4 $75.00000/ رایانه
GMB63H1PC1 GMB63H1PC1 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRKR THERM-MAG 1A 480/277V 9 $25.00000/ رایانه
GMB631PC8 GMB631PC8 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRK THRM-MAG 8A 240VAC/60VDC 19 $25.00000/ رایانه
GSB631PC32 GSB631PC32 Carlo Gavazzi Inc. MCB UL1077 C 1P 32A 24 $14.46000/ رایانه
GMS-32S 2.5A GMS-32S 2.5A Carlo Gavazzi Inc. MMS 32A STD BREAK 1.6-2.5A 15 $97.90000/ رایانه
GMB631PC20 GMB631PC20 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRK THERM-M 20A 240VAC/60VDC 21 $25.00000/ رایانه
GMB63H1PC6 GMB63H1PC6 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRKR THERM-MAG 6A 480/277V 19 $25.00000/ رایانه
GSB631PC10 GSB631PC10 Carlo Gavazzi Inc. MCB UL1077 C 1P 10A 28 $14.46000/ رایانه
GMS-32S-13A GMS-32S-13A Carlo Gavazzi Inc. MMS 32A STD BREAK 9-13A 5 $103.40000/ رایانه
GMB63H1PC3 GMB63H1PC3 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRKR THERM-MAG 3A 480/277V 9 $25.00000/ رایانه
GSB633PC32 GSB633PC32 Carlo Gavazzi Inc. MCB UL1077 C 3P 32A 12 $34.65000/ رایانه
GMS-100S 32A GMS-100S 32A Carlo Gavazzi Inc. MMS 100A STD BREAK 22-32A 3 $382.06000/ رایانه
GMB632PC63 GMB632PC63 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRKR THERM 63A 240VAC/125VDC 26 $50.00000/ رایانه
GMB63H1PC25 GMB63H1PC25 Carlo Gavazzi Inc. MCB HV UL489 C 1P 25A LUG T 24 $33.50000/ رایانه
GMB63H1PC32 GMB63H1PC32 Carlo Gavazzi Inc. MCB HV UL489 C 1P 32A LUG T 24 $33.50000/ رایانه
GMB632PC4 GMB632PC4 Carlo Gavazzi Inc. CIR BRK THERM-M 4A 240VAC/125VDC 10 $50.00000/ رایانه