برنامه ریزی اسیلاتورهای

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
ECS-P143-AX ECS-P143-AX ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 3.3V 1 $5.31000/ رایانه
ECS-UPO-5X7-2 ECS-UPO-5X7-2 ECS Inc. XTAL OSC PROG BLANK 1MHZ-150MHZ 0 $0.00000/ رایانه
ECS-P145-A ECS-P145-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P83-A ECS-P83-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 3.3V 1 $6.27000/ رایانه
ECS-P73-BN ECS-P73-BN ECS Inc. XTAL OSC PRG XO HCMOS 3.3V 50PPM 1 $4.72000/ رایانه
ECS-P85-AN ECS-P85-AN ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 1 $6.27000/ رایانه
ECS-P83-AN ECS-P83-AN ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 3.3V 1 $6.27000/ رایانه
ECS-P143-BX ECS-P143-BX ECS Inc. XTAL OSC PRG XO HCMOS 3.3V 50PPM 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P143-A ECS-P143-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 3.3V 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P145-AN ECS-P145-AN ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P75-A ECS-P75-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 0 $5.31000/ رایانه
ECS-P55-BN ECS-P55-BN ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 50PPM 1 $6.49000/ رایانه
ECS-P145-BX ECS-P145-BX ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 50PPM 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P83-ANX ECS-P83-ANX ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 3.3V 1 $6.27000/ رایانه
ECS-P85-B ECS-P85-B ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 50PPM 1 $6.27000/ رایانه
ECS-P145-B ECS-P145-B ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 50PPM 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P8F3-A ECS-P8F3-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 3.3V 0 $4.78000/ رایانه
ECS-P85-A ECS-P85-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 1 $6.27000/ رایانه
ECS-P145-ANX ECS-P145-ANX ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 1 $5.31000/ رایانه
ECS-P55-A ECS-P55-A ECS Inc. XTAL OSC PROG XO HCMOS 5V 100PPM 1 $6.49000/ رایانه