ترمینال بلوک - سد بلوک

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
CDM-10 CDM-10 Cha SPST 10 2.54mm, Full Slide (Standard) Black SMD,P=2.54mm DIP Switches RoHS 0 $1.25650/ رایانه
1776313-4 1776313-4 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $108.58900/ رایانه
1546927-3 1546927-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $3.25020/ رایانه
1776295-3 1776295-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $2.13650/ رایانه
1776293-1 1776293-1 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $1.00550/ رایانه
1776293-3 1776293-3 TE Connectivity Pre-ordered Connectors RoHS 0 $5.01190/ رایانه
431111-20-0 431111-20-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 20CIRC 0.438 4 $8.65120/ رایانه
T37073-10-0 T37073-10-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375 4 $5.98720/ رایانه
T37148-07-0 T37148-07-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375 4 $4.82960/ رایانه
1511-Y 1511-Y Curtis Industries CONN BARRIER STRP 11CIRC 0.375 150 $8.80000/ رایانه
T37063-23-0 T37063-23-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 23CIRC 0.375 4 $11.70280/ رایانه
325141-12-0 325141-12-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 12CIRC 0.325 5 $6.79467/ رایانه
T37061-04-0 T37061-04-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375 4 $2.63440/ رایانه
2005-3/4ST 2005-3/4ST Curtis Industries CONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.438 7 $4.05600/ رایانه
433602-21-0 433602-21-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 21CIRC 0.438 4 $10.24400/ رایانه
325015-25-0 325015-25-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 25CIRC 0.325 5 $11.51833/ رایانه
562105020 562105020 Curtis Industries CONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.563 7 $2.09560/ رایانه
T37110-21-0 T37110-21-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375 4 $9.43920/ رایانه
325243-25-0 325243-25-0 Curtis Industries CONN BARRIER STRP 25CIRC 0.325 5 $10.59600/ رایانه
GBSAX-6 GBSAX-6 Curtis Industries CONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.438 0 $0.00000/ رایانه