اتصالات مستطیل - سرصفحه ها، مرد پن

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
09185646927 09185646927 HARTING CONN HEADER VERT 64POS 2.54MM 55 $16.49000/ رایانه
09185106924 09185106924 HARTING CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM 206 $1.89000/ رایانه
09185407913001 09185407913001 HARTING CONN HEADER R/A 40POS 2.54MM 0 $2.30550/ رایانه
09185407903 09185407903 HARTING CONN HEADER R/A 40POS 2.54MM 188 $3.85000/ رایانه
09185267903 09185267903 HARTING CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM 297 $2.80000/ رایانه
15150502601000 15150502601000 HARTING CONN HEADER SMD R/A 50POS 1.27MM 5 $3.24279/ رایانه
09185506902 09185506902 HARTING CONN HEADER VERT 50POS 2.54MM 15 $6.23000/ رایانه
09195106324740 09195106324740 HARTING CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM 6 $1.97750/ رایانه
09185166903 09185166903 HARTING CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM 75 $2.59000/ رایانه
15151002601000 15151002601000 HARTING CONN HEADER SMD R/A 100P 1.27MM 560 $5.74807/ رایانه
09185165903 09185165903 HARTING CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM 84 $2.58000/ رایانه
09185067324 09185067324 HARTING CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM 1661 $1.38000/ رایانه
09185206912 09185206912 HARTING CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM 137 $3.43000/ رایانه
09185306323 09185306323 HARTING CONN HEADER R/A 30POS 2.54MM 10 $3.28000/ رایانه
09195146323 09195146323 HARTING CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM 300 $2.65000/ رایانه
15110062601000 15110062601000 HARTING CONN HEADER SMD 6POS 1.27MM 280 $2.54093/ رایانه
09185345902 09185345902 HARTING CONN HEADER VERT 34POS 2.54MM 80 $5.48000/ رایانه
09185265913001 09185265913001 HARTING CONN HEADER R/A 26POS 2.54MM 0 $2.24750/ رایانه
09185507913001 09185507913001 HARTING CONN HEADER R/A 50POS 2.54MM 0 $2.68250/ رایانه
09185346903 09185346903 HARTING CONN HEADER R/A 34POS 2.54MM 151 $3.60000/ رایانه