روتر اتصالات - DIN 41612

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
09032966861 09032966861 HARTING CONN DIN RCPT 96POS PCB 922 $8.38000/ رایانه
09032246850 09032246850 HARTING CONN DIN RCPT 32POS PCB 48 $11.20000/ رایانه
09032606830 09032606830 HARTING CONN DIN RCPT 64POS PCB 19 $11.39000/ رایانه
09031642989 09031642989 HARTING CONN DIN HDR 96POS PCB RA 99 $7.66000/ رایانه
09060482905 09060482905 HARTING CONN DIN HDR 48POS PCB GOLD 435 $22.44000/ رایانه
09061316922 09061316922 HARTING CONN DIN HDR 31POS PCB RA 1239 $10.19000/ رایانه
09052482823 09052482823 HARTING CONN DIN RCPT 48POS PNL MNT GOLD 20 $18.12000/ رایانه
09032606864 09032606864 HARTING CONN DIN RCPT 64POS PCB 24 $9.48000/ رایانه
09732326871 09732326871 HARTING DIN-SIGNAL R032FS-3 0C1-2 640 $5.35000/ رایانه
02021601601 02021601601 HARTING CONN DIN RCPT 160POS PCB GOLD 1267 $35.19000/ رایانه
09731647902 09731647902 HARTING CONN DIN HDR 96POS PCB GOLD 140 $6.58000/ رایانه
09221326951 09221326951 HARTING CONN DIN HDR 32POS PCB RA GOLD 120 $6.15000/ رایانه
09062326832 09062326832 HARTING CONN DIN RCPT 48POS PCB 3 $13.46000/ رایانه
09032646821 09032646821 HARTING CONN DIN RCPT 96POS PCB GOLD 237 $8.35000/ رایانه
09062326821 09062326821 HARTING CONN DIN RCPT 48POS PNL MNT 60 $10.79000/ رایانه
09061152911222 09061152911222 HARTING CONN DIN HDR 15POS PCB RA 135 $13.38000/ رایانه
09252306414 09252306414 HARTING CONN DIN RCPT 30POS PCB 209 $7.58000/ رایانه
09062327894 09062327894 HARTING CONN DIN RCPT 32POS PCB GOLD 28 $9.87000/ رایانه
09231416957 09231416957 HARTING CONN DIN HDR 48POS PCB RA GOLD 10340 $3.95000/ رایانه
09251306571 09251306571 HARTING CONN DIN HDR 30POS PCB RA GOLD 88 $5.50000/ رایانه