مدور مجامع کابل

تصویر شماره قطعه سازنده سازنده شرح مقدار موجود قیمت واحد Order
CARA162802P07990 CARA162802P07990 Conxall/Switchcraft CBL MALE RA TO WIRE LD 2P 6.58 42 $14.12000/ رایانه
CARA62805S07990 CARA62805S07990 Conxall/Switchcraft CBL FMALE RA TO WIRE 5POS 6.56 26 $20.46000/ رایانه
613P.3 613P.3 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 3POS 0.98 12 $17.33000/ رایانه
604ST2 604ST2 Conxall/Switchcraft CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 6.56 12 $27.21900/ رایانه
603PT7 603PT7 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 3POS 23 12 $16.90900/ رایانه
604PT2 604PT2 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 4POS 6.56 12 $20.92200/ رایانه
304P1 304P1 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 5POS 3.28 74 $33.32000/ رایانه
603PT6 603PT6 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 3P 19.69 12 $28.34700/ رایانه
CARA62803S07990 CARA62803S07990 Conxall/Switchcraft CBL FMALE RA TO WIRE 3POS 6.56 24 $18.28000/ رایانه
603PT1 603PT1 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 3POS 3.28 105 $18.30000/ رایانه
CAEN2C3M07990 CAEN2C3M07990 Switchcraft Inc. CBL MALE TO WIRE LEAD 3POS 6.75 40 $16.44000/ رایانه
CARA62802P07990 CARA62802P07990 Conxall/Switchcraft CBL MALE RA TO WIRE LD 2P 6.56 15 $14.12000/ رایانه
603PS2 603PS2 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 3POS 6.56 12 $15.43600/ رایانه
CARAEN3C2F07990 CARAEN3C2F07990 Switchcraft Inc. CBL FMALE RA TO WIRE 2POS 6.56 72 $16.67000/ رایانه
175P12 175P12 Conxall/Switchcraft CBL MALE TO WIRE LEAD 5POS 1 25 $27.87000/ رایانه
CA62804S07990 CA62804S07990 Conxall/Switchcraft CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 6.56 166 $18.69000/ رایانه
CARA62805P07990 CARA62805P07990 Conxall/Switchcraft CBL MALE RA TO WIRE LD 5P 6.56 17 $17.58000/ رایانه
CARAEN2C2F07990 CARAEN2C2F07990 Switchcraft Inc. CBL FMALE RA TO WIRE 2POS 6.70 16 $16.67000/ رایانه
CAEN2C2M07990 CAEN2C2M07990 Switchcraft Inc. CBL MALE TO WIRE LEAD 2POS 6.75 35 $14.41000/ رایانه
303S2 303S2 Conxall/Switchcraft CBL FMALE TO WIRE LEAD 5P 6.56 28 $22.56000/ رایانه